Begaafdheidsprofielschool

BEGELEIDING (HOOG)BEGAAFDE LEERLINGEN

In onze school gaan leerlingen, medewerkers en ouders samen op zoek naar wat leerlingen motiveert en wat zij nodig hebben. Dat geldt ook zeker voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen.

We hebben dan ook naast de reguliere lessen een ruim aanbod aan uitdagende activiteiten zoals onder andere de musical en het schoolorkest, maatwerk, talentprojecten, Olympiades en uitdagend bèta-onderwijs.

Soms blijkt na verloop van tijd dat een begaafde leerling behoefte heeft aan specifieke begeleiding. Zit je bijvoorbeeld even minder lekker in je vel of heb je behoefte aan meer zelfinzicht of juist inzicht in wat andere mensen drijft? Of ben je toe aan wat meer uitdaging of versnellen?

(Hoog)begaafdheid is een gave, maar kan soms ook tot frustratie leiden. Om elke leerling de beste versie van zichzelf te laten worden is het soms nodig om samen met ouders en leerling in kaart brengen wat de leerling nodig heeft en ons aanbod en onze zorg daarop af te stemmen. 

Sinds enkele jaren is onze school lid van de vereniging BegaafdheidsProfielScholen (BPS). De scholen binnen deze vereniging kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan en begeleiding van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid.

Wat kunnen wij onder andere bieden als begaafdheidsprofielschool?

Wilt u meer weten over de begeleiding aan onze (hoog)begaafde leerlingen dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze begaafdheidsprofielschoolcoördinatoren mevrouw Annemieke Gemmink of mevrouw Anneke van de Boer.

Alle interne zorg en begeleiding op het gebied van (hoog)begaafdheid wordt gecoördineerd door mevrouw Daniela Smits.  

Junior College

Voor basisschoolleerlingen die qua intelligentie en potentie het vwo goed aankunnen, maar nog niet toe zijn aan het voorgezet onderwijs, is er het Junior College. Het Junior College biedt deze leerlingen een tussenjaar waarin hij/zij wordt voorbereid op een succesvol vervolg in het voortgezet onderwijs. De contactpersoon van het Junior College is mevrouw Geertje van der Lugt.