Begaafdheidsprofielschool

Het uitgangspunt ‘Ruimte voor ontwikkeling’ is op het CLV voor alle leerlingen van toepassing. Die ruimte geven we ook graag aan onze meer- en hoogbegaafde leerlingen. We hebben dan ook naast de reguliere lessentabel een ruim aanbod aan uitdagende activiteiten zoals o.a. de musical, het schoolorkest, maatwerk, talentprojecten, Olympiades en uitdagend bèta-onderwijs.

Soms blijkt na verloop van tijd dat een begaafde leerling behoefte heeft aan specifieke begeleiding. Dat kan zijn op het gebied van zorg en coaching, maar dat kan ook zijn op het gebied van uitdaging.
(Hoog)begaafdheid is een gave, maar kan alleen tot uiting komen als we samen met ouders en leerling in kaart brengen wat de leerling nodig heeft en ons aanbod en onze zorg daarop afstemmen. 
 
Wat kunnen wij onder andere bieden als hoogbegaafdheidsprofielschool?
Wilt u meer weten over onze begeleiding aan (hoog)begaafde leerlingen dan kunt u altijd contact opnemen met onze begaafdheidsprofielschoolcoördinator mevrouw Karten. U kunt haar ook telefonisch bereiken via 0318-500621. Ook voor medewerkers van het primair onderwijs is zij de contactpersoon.
 
Alle interne zorg en begeleiding op het gebied van (hoog)begaafdheid wordt gecoördineerd door mevrouw RomkesU kunt haar ook telefonisch bereiken via 0318-500621.
 
Junior College
Voor leerlingen die qua intelligentie en potentie het vwo goed aankunnen, maar nog niet toe zijn aan het voorgezet onderwijs is er het Junior College. Het Junior-College biedt deze leerlingen een tussenjaar waarin hij/zij wordt voorbereid op een succesvol vervolg in het voortgezet onderwijs.