Academische opleidingsschool

Het CLV is een erkende opleidingsschool en werkt in de regio Utrecht intensief samen met de lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes) en Universiteit Utrecht bij het opleiden van leraren in de school.

Als opleidingsschool spelen we een belangrijke rol bij het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten van de lerarenopleiding. Volgens een duidelijke structuur begeleiden wij stagiairs tijdens hun stage bij ons op school. Wij bieden studenten een uitdagende leerwerkplek, waarbij ze kennismaken met zoveel mogelijk facetten van het onderwijs:

Waarom kiezen voor een stageplaats binnen onze open christelijk scholengemeenschap?