Junior College

Het Junior College is bedoeld voor leerlingen die qua intelligentie en potentie het vwo goed aankunnen, maar nog niet toe zijn aan het voorgezet onderwijs. Voor sommige leerlingen is deze overstap namelijk net te groot. In het kort biedt het Junior College de leerling een tussenjaar op het CLV waarin hij/zij wordt voorbereid op een succesvol vervolg in het voortgezet onderwijs.

Veel  leerlingen van het Junior College hebben de basisschool versneld doorlopen of stromen na groep 7 uit naar het Junior College. Qua lesstof beheersen zij de stof van de basisschool, soms zijn er nog wat hiaten. Deze leerlingen zijn echter nog niet klaar voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Dit kan komen doordat ze nog jong zijn in leeftijd of in gedrag, ze nog onvoldoende beschikken over executieve vaardigheden of omdat ze nog niet hebben leren leren. Vaak hebben ze ook een moeilijke basisschooltijd gehad, waarin ze bijvoorbeeld van school zijn gewisseld, of waarin sprake is geweest van pesten of een verminderde aansluiting bij klasgenoten.

Het Junior College probeert een jaar te bieden waarin de leerlingen kunnen groeien op het gebied van executieve functies, leren leren en in sociaal opzicht. Verreweg de meeste van de oud-leerlingen hebben het Junior College ervaren als een jaar waarin ze gezien, gehoord en gegroeid zijn en voelen zich na afloop klaar voor de overstap naar de brugklas.

Na het Junior College stromen de leerlingen niet automatisch door naar het CLV, een nieuwe aanmelding bij een school naar keuze is noodzakelijk.

Aanmelding

Voor aanmelding bij het Junior College heeft de leerling een vwo-verwijzing nodig van de basisschool en moet hij of zij voldoen aan de toelatingscriteria. Bij twijfel over het schooladvies of over de criteria kan de basisschool contact opnemen met het Junior College.

Het Junior College wordt bekostigd vanuit een arrangement van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal. Het Samenwerkingsverband heeft een adviserende rol in het aannamebeleid.

Wilt u uw kind aanmelden voor het Junior College, dan volgt er een uitgebreide selectieprocedure. Het hele proces gaat in samenspraak met de basisschool, de ouders of verzorgers, het Junior College en het Samenwerkingsverband. Eventueel kan het Samenwerkingsverband worden ingeschakeld om te adviseren als de verschillende partijen niet op een lijn zitten. Het benodigde aanmeldformulier voor ouders/verzorgers vindt u hier. Daarnaast ontvangen wij ook graag het door de basisschool ingevulde formulier speciaal voor leerkrachten. Wilt u als ouder de leerkracht van de basisschool hierop attenderen?

Op basis van verschillende vragenlijsten en gesprekken met u als ouders of verzorgers, uw kind en de basisschool maakt het Junior College met het Samenwerkingsverband de afweging of uw kind plaatsbaar is op het Junior College. Het Junior College heeft maximaal plaats voor 18 leerlingen. In december en begin maart is er een selectieronde. Na maart zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.

De meeste ouders of verzorgers hebben de behoefte om eerst kennis te maken met het Junior College voor ze overgaan tot de selectieprocedure. Wilt u ook eerst een gesprek of heeft u nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met de coördinator van het Junior College mevrouw G. (Geertje) van der Lugt (junior-college@clv.nl).

Aanmeldformulier ouders/verzorgers
Aanmeldformulier leerkracht basisschool