De nieuwe schoolgids
staat online!
Lestijden schooljaar
2021-2022

Mededelingen

Ziekmelden? Vanaf nu (weer) telefonisch!

Ziekmelden? Vanaf nu (weer) telefonisch!

Met ingang van schooljaar 2021-2022 kunnen leerlingen alleen telefonisch worden ziekgemeld. Dit kan tijdens het bel-uur, dagelijks tussen 08.00 en 09.00 uur, via telefoonnummer 0318 – 500 621. Meer informatie over ziekmelden vindt u op de pagina Meldpunt. De mogelijkheid voor ouders om hun kind ziek te melden via Magister vervalt hiermee.

Ziekmelden? Vanaf nu (weer) telefonisch!

SCHOOLGIDS 2021-2022 IS UIT!

SCHOOLGIDS 2021-2022 IS UIT!

De nieuwe schoolgids voor het komende schooljaar is vanaf nu te lezen op onze website.

Lees schoolgids

Aanpassingen lestijden vanaf schooljaar 2021-2022

Aanpassingen lestijden vanaf schooljaar 2021-2022

De komende twee jaar krijgen wij extra bekostiging voor het wegwerken van achterstanden op het gebied van kennis en vaardigheden. Om dit te realiseren gaan we aankomend schooljaar met instemming van de ouderraad en de medezeggenschapsraad met een 45-minuten rooster werken waardoor er ruimte komt voor meer lesuren. Zo hebben we meer mogelijkheden om leerlingen deze extra ondersteuning kunnen aan te bieden.

Bekijk nieuwe lestijden!