Food Valley Scholennetwerk

Het CLV heeft samen met een 10-tal VO-scholen en 4 HO-instellingen een samenwerkingsverband op het gebied van 'gezonde voeding en leefomgeving'. Dit noemen we het Food Valley Scholennetwerk.

De scholen uit het scholennetwerk willen leerlingen, studenten en docenten inspireren innovatieve kennis uit het domein 'gezonde voeding en leefomgeving' toe te passen in de klas. Met behulp van lesproducten en uitdagende projecten worden leerlingen enthousiast gemaakt voor bèta- en gammastudies én vindt er een wisselwerking plaats tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. De samenwerking draagt ook bij aan een goede aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs.

Meer informatie over deze samenwerking kunt u vinden op de website van Food Valley Netwerk.