Schoolgids 2024-2025

‘Hoop’ (toegeschreven aan Vaclav Havel) 

Diep in onszelf dragen wij hoop. 
Als dat niet het geval is, 
is er geen hoop. 

Hoop is een kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop is niet voorspellen 
of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
verankerd voorbij de horizon. 

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 

Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 
niet omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme; 
evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
Het is de zekerheid dat iets zinvol is 
onafhankelijk van de afloop, 
onafhankelijk van het resultaat.

Met deze woorden in gedachten is de school bij uitstek een plek van hoop. Hier werken en leren wij samen, sporten we, maken we muziek en luisteren we naar elkaar in het proces van persoonlijke groei. Wij zien een groei van onze innerlijke hoop. Ook een hoop op een toekomst en een menselijk leven wat niet tot productie en consumptie wordt gereduceerd. 

Vaclav Havel zei: “Hoop is oriëntatie van de geest, oriëntatie van het hart, die boven de concrete wereld uitstijgt en ergens in de verte verankerd is, achter haar grenzen.” 

Het is de kern van wat wij op het CLV elke dag doen. Hierdoor kunnen uw kinderen en onze leerlingen wortelen, leren en weer uitvliegen. Daarvoor is het ook nodig dat zij leren in welke wereld zij leven en in welke tradities zij staan. Ieder van ons kan het begin zijn van een verandering ten goede. 

Het CLV is een open christelijke scholengemeenschap en vanuit een prachtige bron dragen onze medewerkers dit uit met een krachtige boodschap: je medemens liefhebben met respect voor elkaars levenshouding. We leven samen, kijken naar elkaar om en helpen elkaar.

Deze schoolgids maakt u een beetje wegwijs. 

Ben van den Anker, rector-bestuurder