Schoolgids 2022-2023

Gebruiksaanwijzing

Het schijnt dat jonge mensen die na de millenniumwisseling geboren zijn, nooit gebruiksaanwijzingen lezen. Laat staan voorwoorden. Zij beginnen gewoon ergens aan of sturen iemand die er verstand van moet hebben een appbericht. En dat laatste doen zij doorgaans met de duimen van beide handen. Wie in de vorige eeuw geboren is, typt een appbericht meestal met één wijsvinger. 

Deze schoolgids heeft iets weg van een gebruiksaanwijzing en dit is een voorwoord (getypt met twee vingers). Dus de kans dat ik nu leerlingen bereik is niet zo groot. Daarom vraag ik de ouder(s) of verzorger(s) die dit leest of lezen het volgende: Wilt u tegen uw kind zeggen dat het meer dan welkom is op het CLV en dat wij doen wat we kunnen om zorg te dragen voor zinvol onderwijs, zinnige ontmoetingen en begeleiding die helpt. Dat we humor en verhalen belangrijk vinden. En dat we werken in de Geest van de Bijbel. Om samen te leren en te ontdekken. Omdat we in alle onvolmaaktheid weten dat ieder jong mens van grote waarde is!
En mocht je als leerling dit toch lezen, geef het dan door aan je ouder(s) of verzorger(s). 

Tot zover het voorwoord, nu volgt de gebruiksaanwijzing van het CLV.

Willem de Vos
Rector-bestuurder