Maatwerk

Doe je mee met maatwerk leren, dan heb je een eigen en bijzondere agenda. Je volgt bijvoorbeeld een extra vak of een vak op een hoger niveau. Je kunt ook in één of meerdere vakken versneld examen doen. En als je iets doet buiten school, denk aan werken aan een topsportcarrière of een activiteit binnen het project jong ondernemen, dan kan ‘maatwerk’ helpen om je doelen te bereiken.

 

Maatwerk faciliteert de leerling om zich in te zetten voor hun schoolwerk, voor de projecten op school en voor de zorgen of hun ambitie buiten school. Je krijgt een beetje de vrijheid om je eigen rooster samen te stellen. Via Magister houd je bij welke lesuren je per week niet volgt en wat je daarvoor in de plaats doet.

Je wordt niet zomaar toegelaten tot maatwerk leren. We willen dat je je hiervoor schriftelijk aanmeldt. Daarna volgt een gesprek met de betrokken docenten. Elke afdeling heeft een coach die de leerlingen met een programma op maat begeleidt .