Maatwerk

Voor sommige leerlingen kan het nodig zijn om af te wijken van het reguliere programma. Dit noemen we op het CLV: Maatwerk.

Bij Maatwerk kun je denken aan extra uitdaging in de vorm van een vak op een hoger niveau, een extra vak volgen of een vak versnellen. Bij versnellen is het ook mogelijk om eerder examen te doen in een vak. Ook als je iets doet buiten school, denk aan topsport of een extra activiteit/project waar jouw passie ligt, kan Maatwerk je helpen hier ruimte voor te vinden. En soms kan Maatwerk ook nodig zijn, omdat het even niet zo lekker gaat en je extra ruimte nodig hebt. 

Aanmelden 
Als je gebruik wilt maken van Maatwerk dan kun je je hiervoor aanmelden via jouw mentor bij de desbetreffende leerlaagcoördinator. De coördinator bespreekt samen met de leerling of Maatwerk passend is en overlegt daarbij met de mentor en eventuele betrokken vakdocenten. Als Maatwerk inderdaad passend is, bespreekt de coördinator met de leerling welke vorm van Maatwerk het beste past, hoe de uren moeten worden bijgehouden en op welke manier er wordt gecoacht. 

Een leerling wordt niet zomaar toegelaten tot Maatwerk. De leerling moet zich hiervoor zelf aanmelden en na deze aanmelding volgt een gesprek met de betrokken coördinator. Uiteindelijk proberen we met Maatwerk het volgende na te streven: waar het kan normaal en waar het nodig is op maat.    

Communicatie 
De leerling is eigenaar van zijn leerproces. Dit betekent dat de leerling zelf contact opneemt met de mentor en coördinatoren. Ouders kunnen zeker in het begin kort hun zoon of dochter ondersteunen, maar daarna verloopt de communicatie altijd via de leerling. Eigen verantwoordelijkheid en initiatief is binnen het Maatwerk erg belangrijk. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator Maatwerk mevrouw F. (Fenke) Berkheij (f.berkheij@clv.nl).