Maatwerk

Doe je mee met Maatwerk leren, dan heb je meer ruimte in je persoonlijke rooster. Je kan bijvoorbeeld een extra vak of een vak op een hoger niveau volgen. Daarnaast is er de mogelijkheid om eerder examen te doen in verschillende vakken. En als je iets doet buiten school, denk aan topsport, een extra activiteit waar jouw passie ligt of je bent betrokken bij een project binnen of buiten de school, dan kan Maatwerk helpen om je persoonlijke doelen te bereiken.

Vormen van Maatwerk
Op het CLV kennen wij verschillende vormen van Maatwerk. De verschillende vormen lichten we hieronder toe:

Aanmelden
Als je gebruik wilt maken van Maatwerk dan kun je je hiervoor aanmelden via jouw mentor bij de desbetreffende coördinator van de leerlaag waar jij les hebt. De coördinator maakt samen met de leerling afspraken over welke vorm van Maatwerk het beste past, hoe de uren moeten worden bijgehouden en op welke manier er wordt gecoacht.

Een leerling wordt niet zomaar toegelaten tot Maatwerk. De leerling moet zich hiervoor zelf aanmelden. Na deze aanmelding volgt een gesprek met de betrokken coördinator. Uiteindelijk proberen we met Maatwerk het volgende na te streven: waar het kan normaal en waar het nodig is op maat.   

Communicatie
De leerling is eigenaar van zijn leerproces. Dit betekent dat de leerling zelf contact opneemt met de mentor en coördinatoren. Ouders kunnen zeker in het begin kort hun zoon of dochter ondersteunen, maar daarna verloopt de communicatie altijd via de leerling.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator Maatwerk mevrouw F. (Fenke) Berkheij (f.berkheij@clv.nl).