Talentklassen

Vanaf de brugklas tot aan klas 3 volgt iedere leerling twee lesuren in de week een talentklas. Ieder jaar kunnen leerlingen opnieuw een talentklas kiezen. Voor gymnasium leerlingen is deelname aan de talentklassen optioneel. Zij volgen dan maatwerk zodat het aantal uren gelijk blijft.

Alle talentklassen hebben een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw in een of meer profielvakken. Na de talentklas sport kun je bijvoorbeeld kiezen voor de examenvakken lichamelijke opvoeding 2 (LO2) op de mavo of Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) op havo en vwo. En de talentklas Economics and Social Business sluit naadloos aan op het examenvak bedrijfseconomie.

Deze talentklassen zorgen voor extra ontwikkelingsmogelijkheden. Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende talent(ontwikkel)klassen: