Talentklassen

Vanaf de brugklas tot en met klas 3 volgt iedere leerling twee lesuren in de week een talentklas. De vijf talentlijnen zijn praktisch ingericht en contextrijk leren staat centraal. We willen leerlingen zowel binnen als buiten de school extra ontwikkelingsmogelijkheden bieden in een leerzame omgeving.

Alle talentklassen hebben een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw in één of meer examenvakken. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor de examenvakken Natuur/Scheikunde, Geloof Leven en Filosofie (GLF), Bedrijfseconomie en Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) op de mavo, Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) op havo en vwo.

Het is mogelijk om aan het eind van ieder schooljaar van talentklas te wisselen. Voor gymnasium leerlingen is deelname aan de talentklassen optioneel.

Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende talentklassen: