Gezonde school

Een Gezonde School is een school die effectief aandacht aan gezondheid besteedt. Gezonde leerlingen voelen zich beter, ontwikkelen een gezonde leefstijl en hebben meer kans op goede schoolprestaties, nu én later. Als gezonde school dragen wij dus bij aan vitale leerlingen. Om die reden is eind 2013 de keuze gemaakt om Gezonde School te worden. Hiermee wordt gewerkt vanuit de ‘whole’ school approach waarin we in alle facetten uitstralen bezig te zijn met een gezondere school.

Elke drie jaar doet de GGD ‘de Jeugdmonitor’ (samenvatting is op te vragen bij de projectleider Gezonde School) en dat geeft een vrij compleet beeld van hoe het met leerlingen gaat. Waar liggen knelpunten en wat gaat er goed? Daarop passen wij onder andere ons beleid aan. Onder deze noemer staan binnen onze school de volgende thema’s:

In 2018 werden we verkozen tot sportiefste school van Nederland. De jury van deze verkiezing typeerde het bewegingsonderwijs op het CLV als volgt: "Het Christelijk Lyceum Veenendaal beheerst de kunst alle leerlingen te verleiden om een leven lang te bewegen. De vaksectie bewegingsonderwijs is zeer ondernemend en benut ruimschoots de mogelijkheden die geboden worden voor samenwerking binnen de school maar ook met de omgeving."

Om leerlingen optimaal te laten presteren is goede voeding van wezenlijk belang. Dat uitgangspunt zien we terug in de kantine van onze school. Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn we daarom houder van de Zilveren Schoolkantineschaal. Onze schoolkantine voldoet namelijk aan de 'Richtlijnen Eetomgevingen voor Scholen' van het Voedingscentrum. Dit houdt in dat: