DELFscolaire

Op het CLV bieden we de mogelijkheid om een officieel diploma voor Frans te halen: Het DELF (Diplôme d’Études en Langue Française). Dit diploma is internationaal erkend en voor onbepaalde tijd geldig. Met het DELFscolaire diploma op zak, toon je aan dat je voor alle vaardigheden (luisteren/lezen/schrijven en spreken) op een bepaald niveau competent bent.

De toevoeging scolaire duidt op de thematiek die aangepast is aan jongeren. Het uitgangspunt is dat je met de Franse taal communiceert in levensechte situaties. Het examen is daarom niet alleen gericht op taalkundige aspecten, maar ook op sociale en culturele competenties.

Voor wie is DELFscolaire?
Voor leerlingen die goed zijn in Frans is het halen van dit internationaal erkende certificaat op één van de volgende ERK-niveaus een prachtige uitdaging.

Wat biedt het DELFscolaire nog meer?

Hoe bereid je je voor op het DELFscolaire examen?
In samenwerking met het Institut Français te Amsterdam bieden we de mogelijkheid om examen te doen op niveau A2, B1 en B2. Kandidaten bereiden zich in de loop van het jaar voor op dit examen. Ze hebben daarbij vanaf 1 oktober tot het examen in juni 1 uur per week les. Deze lessen zijn extra en er is huiswerk verbonden aan deze lessen. Er is een voorbereidingstraject voor de niveaus A2, B1 en B2.

Het schriftelijk examen (luistervaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid) wordt landelijk op hetzelfde moment afgenomen. Dit vindt plaats op het CLV. Het mondeling examen (spreekvaardigheid) vindt plaats op een zaterdag in één van de regionale examencentra.

Kosten en aanmelden
De kosten voor deelname aan het examen zijn voor A2 €85,00, voor B1 €115,00 en voor B2 €130,00. Het lesmateriaal wordt door de school gratis verstrekt. Aanmelden kan bij mevrouw Sieben (coördinator DELF) door een e-mail te sturen. In september zal er nog een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor leerlingen die zich hebben aangemeld en hun ouder(s)/verzorger(s).