Aanmelding en plaatsing

Het CLV heeft brugklassen voor mavo/havo, havo/atheneum, atheneum en gymnasium. Leerlingen worden volgens ons toelatingsbeleid in een van deze vier typen klassen geplaatst.

Het advies van de basisschool is bepalend voor toelating en plaatsing. Voor zowel het atheneum als het gymnasium wordt een vwo-advies gevraagd. Wij overleggen met de basisscholen over de indeling van hun leerlingen in de klassen.

Meer informatie over aanmelding en plaatsing, kunt u vinden op de pagina 'Procedure aanmelding'.