Informatie en inschrijven zij-instroom

Het kan zijn dat je nu al op een middelbare school zit, maar toch wil overstappen naar het CLV. Om deze overstap goed te kunnen maken, is het belangrijk om extra informatie in te winnen over onze school.

Uiteraard kun je ons digitale Open Huis bekijken. Maar speciaal voor leerlingen die in de bovenbouw willen instromen, organiseren wij ook een aparte rondleiding. Voor deze rondleiding kun je je aanmelden bij mevrouw Stoffelsen. Tijdens deze rondleiding (die we zeker aanraden) verstrekken we alle informatie die je nodig hebt om volgend schooljaar goed voorbereid bij ons op school te starten.

Inschrijfprocedure (voor 1 april)
Om je in te schrijven/ aan te melden voor het CLV vul je dit formulier in en stuur je het ingevulde formulier naar onze leerlingenadministratie. Zij bekijken of je alles hebt geregeld met betrekking tot je vakkenpakket en of je voldoet aan de toelatingseisen. Als dat in orde is, sturen ze je aanmelding door naar de afdelingsleider of leerjaarcoördinator en wordt er contact met je opgenomen.

Let op: In de regio is er de onderlinge afspraak dat leerlingen niet zomaar kunnen overstappen van school. Als een overstap wenselijk is, zal de aanleverende school dit in gang moeten zetten. In dit geval loopt bovenstaande procedure andersom: er zal eerst sprake zijn van een intake/ kennismakingsgesprek en warme overdracht, voordat de rest in gang wordt gezet.

Voor meer informatie over de overstap naar het CLV kun je contact opnemen met onderstaande contactpersonen:

- meneer Marnix Kolet (havo onderbouw)
- mevrouw Sanne Stoffelsen-Groot Landeweer (havo bovenbouw)
- mevrouw Lydia Germans (vwo onderbouw)
- meneer Nico Leppers (vwo bovenbouw)