Havo

Met ons havo-onderwijs willen we de havoleerlingen het vertrouwen geven dat ze in staat zijn tot het leveren van goede prestaties. Vanuit een goede relatie met de docent is een havoleerling tot veel in staat en heeft na vijf jaar een goede basis voor een opleiding op het hoger beroeps onderwijs (hbo).

Havoleerlingen leren graag vanuit het boek én door te doen. Deze werkvormen worden ook in de lessen met elkaar afgewisseld. Voor leerlingen die even niet weten hoe ze verder moeten is een zetje in de goede richting door docent en/of medeleerling vaak al voldoende om weer verder te kunnen. Regelmatige terugkoppeling op het geleerde en gemaakte werk en positieve feedback motiveert de leerling verder te gaan met de leerstof.

Vanaf klas 2 besteden we niet alleen aandacht aan kennisoverdracht, maar ook aan vaardigheden die belangrijk zijn voor een goede aansluiting op het hbo. Zoals samenwerken, huiswerk plannen, reflecteren op eigen gedrag en informatie kunnen zoeken en verwerken.