Mavo

Om ervoor te zorgen dat mavoleerlingen alles uit zichzelf halen is het belangrijk dat zij structuur en duidelijkheid krijgen. Vanuit een pedagogische benadering krijgen deze begrippen in ons onderwijs veel aandacht. Wij hanteren het zogenoemde Leren in Veiligheid (LIV) waarbij we leerlingen leren op een effectieve manier in de les zelfstandig of samen te werken. Zo verhogen we de kwaliteit van de lessen en leren we leerlingen de juiste vaardigheden voor een goede werkhouding.

Ook in klas 2 zijn er twee mentoren per klas. De mentorlessen kunnen zo worden gegeven in halve groepen en dit bevordert de opbouw van een goede relatie met leerlingen en ouders. En het maakt de begeleiding van leerlingen zo optimaal mogelijk.

In de vaklessen worden ook studievaardigheden aangeleerd. Ieder vak behandelt een bepaalde studievaardigheid en zorgt ervoor dat deze vaardigheid aansluit bij de studievaardigheden van andere vakken.

In klas 2 zijn de vakken verzorging, biologie, techniek en natuur/scheikunde samengevoegd tot het leergebied mens en natuur. De samenhang tussen deze vakken wordt op deze manier verduidelijkt.

De onderwijsontwikkeling De nieuwe leerweg waarbij er een praktijkvak wordt toegevoegd aan de lessentabel (vanaf schooljaar 2024-2025) krijgt steeds meer vorm. Komend schooljaar zullen er regelmatig pilots/ projectweken zijn voor dit praktijkvak. 

Daarnaast is het goed voor het onderwijsleerproces en de pedagogie dat leerlingen vijf keer per week les hebben van dezelfde docent.