Procedure aanmelding

Leerlingen kunnen via een digitaal aanmeldformulier bij ons worden aangemeld. Onze toelatingscommissie gaat na in welke brugklas jij het best tot jouw recht komt, op basis van het advies van de basisschool. Daarbij horen ook gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS), die we gebruiken om te zien of je eventueel extra ondersteuning nodig hebt.

Omdat we weten dat de overstap naar een nieuwe school best spannend is, kun je tijdens de aanmelding aangeven bij welke 3 vrienden/vriendinnen je in de klas wilt komen. Wij doen ons best om jullie bij elkaar te plaatsen.

Na jouw aanmelding word je geplaatst in een van onderstaande brugklassen:

Goed om te weten: Nog voordat het nieuwe schooljaar begint, kom je al een keer op school kennismaken met je klasgenoten en mentor. Zo weet je al voor de zomervakantie bij wie je in de klas komt.

Hoe nu verder…
In maart en april bezoekt een vertegenwoordiger van onze school de basisscholen waarvan leerlingen bij ons zijn aangemeld. Zo kunnen we informatie uitwisselen die van belang is voor een succesvolle start op het CLV. Zodra de resultaten van de Cito-toets bekend zijn bij de basisscholen, ontvangen wij deze ook van de leerlingen die bij onze school zijn aangemeld.

Begin mei hoor je of je bent aangenomen. Daarna volgt een uitnodiging voor de kennismakingsdag in juni. In die uitnodiging staat ook in welke klas je geplaatst bent. Leerlingen die na 1 mei worden aangemeld, of van wie het advies gewijzigd wordt, plaatsen we zo lang er ruimte is in het aantal vastgestelde klassen.

Ben je nog niet toe aan het voortgezet onderwijs, maar wel klaar met de basisschool? Het CLV biedt jou dan een tussenjaar, het Junior College.

Heeft u nog vragen over de aanmelding van uw kind dan kunt u contact opnemen met Mevrouw S. (Simone) Breemer (afdelingsleider brugklassen mavo/havo). Zij is te bereiken via het centrale telefoonnummer (0318) 500 621.

Na het Junior College naar de brugklas van het CLV
Leerlingen die een jaar het Junior College hebben gevolgd, moeten zich voor de brugklas op het CLV opnieuw aanmelden. 

Buiten de regio Veenendaal naar een hogere klas
Leerlingen die door verhuizing tijdens hun schoolloopbaan willen overstappen naar het CLV nemen contact op met de afdelingsleider van het leerjaar waarvoor zij toelating vragen. Dat kan via het centrale telefoonnummer (0318) 500 621.