Procedure aanmelding

In de regio Veenendaal worden leerlingen bij ons aangemeld via de basisschool. Deze aanmeldingen (inschrijvingen) moeten eind maart binnen zijn. Onze toelatingscommissie gaat na in welke brugklas jij het best tot jouw recht komt, op basis van het advies van de basisschool. Daarbij horen ook gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS), die we gebruiken om te zien of je eventueel extra ondersteuning nodig hebt.

Na jouw aanmelding/ inschrijving word je geplaatst in een van onderstaande brugklassen:

Omdat we weten dat de overstap naar een nieuwe school best spannend is, mag je altijd aangeven bij welke vriend of vriendin (max.3) je in de brugklas wilt komen. Nadat je bij ons bent ingeschreven, nemen we hierover contact met je op.

Goed om te weten: Nog voordat het nieuwe schooljaar begint, kom je al een keer op school kennismaken met je klasgenoten en mentor. Zo weet je al voor de zomervakantie bij wie je in de klas komt.

Hoe nu verder…
In maart en april bezoekt een vertegenwoordiger van onze school de basisscholen waarvan leerlingen bij ons zijn aangemeld. Zo kunnen we informatie uitwisselen die van belang is voor een succesvolle start op het CLV. Zodra de resultaten van de Cito-toets bekend zijn bij de basisscholen, ontvangen wij deze ook van de leerlingen die bij onze school zijn aangemeld.

Begin mei hoor je of je bent aangenomen. Daarna volgt een uitnodiging voor de kennismakingsdag in juni. In die uitnodiging staat ook in welke klas je geplaatst bent. Leerlingen die na 1 mei worden aangemeld, of van wie het advies gewijzigd wordt, plaatsen we zo lang er ruimte is in het aantal vastgestelde klassen.

Ben je nog niet toe aan het voortgezet onderwijs, maar wel klaar met de basisschool? Het CLV biedt jou dan een tussenjaar, het Junior College.

Buiten de regio Veenendaal naar de brugklas
Aanmeldingsformulieren van leerlingen buiten de regio Veenendaal kunnen worden gestuurd naar de leerlingenadministratie.

Heeft u nog vragen over de aanmelding van uw kind dan kunt u contact opnemen met Mevrouw S. Breemer (afdelingsleider brugklassen mavo/havo). Zij is te bereiken via het centrale telefoonnummer (0318) 500 621.

Na het Junior College naar de brugklas van het CLV
Leerlingen die een jaar het Junior College hebben gevolgd, moeten zich voor de brugklas op het CLV opnieuw aanmelden. De aanmeldingsformulieren kunnen worden gestuurd naar de leerlingenadministratie.

Buiten de regio Veenendaal naar een hogere klas
Leerlingen die door verhuizing tijdens hun schoolloopbaan willen overstappen naar het CLV nemen contact op met de afdelingsleider van het leerjaar waarvoor zij toelating vragen. Dat kan via het centrale telefoonnummer (0318) 500 621.