Laptop in de klas

Leerlingen die op het CLV komen, hebben een eigen laptop nodig. Met de laptop in de klas kunnen docenten nog beter aansluiten bij het niveau van elke leerling en worden de lessen afwisselender en interessanter.

Er wordt niet de hele dag op de laptop gewerkt. Het is een hulpmiddel. Leerlingen krijgen ook een volledig boekenpakket. Via de laptop kunnen leerlingen de digitale versies van en aanvullingen op de meeste boeken gebruiken.

Meer maatwerk
Met de laptop in de klas kunnen docenten nog beter aansluiten bij het niveau van de leerlingen, met extra hulpopgaven om een vak onder de knie te krijgen. Of juist met extra leerstof.

De elektronische leeromgeving (ELO) Magister
Op het CLV werken we met een elektronische leeromgeving. Dat is een digitale leeromgeving met lesmateriaal, huiswerk en opdrachten. Ook de digitale versies van de schoolboeken en de bijbehorende aanvullingen zijn te openen via de ELO. En verder is het via de ELO mogelijk om te e-mailen met docenten en medeleerlingen. Met een eigen laptop in de klas kunnen leerlingen dus altijd gemakkelijk bij alle informatie die ze nodig hebben.

De laptop goed gebruiken
In de brugklas besteden we aandacht aan veilig internetten. We leren onze leerlingen om verantwoord om te gaan met de mogelijkheden van de laptop.

Kosten van de laptop
Via een bedrijf waarmee het CLV samenwerkt, is het mogelijk om een laptop te huren of te kopen. Dit zijn krachtige laptops, compact en stevig uitgevoerd. Er wordt een servicecontract afgesloten voor 3 of 4 jaar. Het bedrijf zorgt voor reparatie als de laptop niet goed werkt. Tijdens de reparatie krijgt de leerling een vervangende laptop.

Huren kost tussen €12 en €20 euro per maand. Dat is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. Daarvoor krijgen leerlingen een goed verzekerde laptop en een servicepakket.

Het is ook mogelijk om met een eigen laptop op school te werken. Die moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie over de aanschaf van een laptop is hier te vinden.

Na toelating op het CLV
Leerlingen die op het CLV in de brugklas zijn toegelaten, krijgen zo spoedig mogelijk informatie over het huren of kopen van een laptop. Ook op onze website is veel informatie te vinden over onder andere de aanschaf van een laptop. We adviseren om vóór 31 juli een bestelling te plaatsen, zodat de leerlingen in augustus op het CLV kunnen beginnen aan een moderne schoolopleiding.