Laptopondersteund onderwijs

ICT en digitaal-werken is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Ook in het vervolgonderwijs wordt steeds digitaler gewerkt. Als school hebben we een belangrijke taak om de leerlingen daar op voor te bereiden. Daarom is het CLV vanaf schooljaar 2015-2016 begonnen met laptopondersteund onderwijs waarbij leerlingen beschikken over een eigen device (laptop).