Eigen brughuis

Voor de brugklassen hebben wij een speciaal gebouw: het Brughuis. Je krijgt vooral in dat gebouw les, zodat je altijd tussen leeftijdsgenoten bent. Voor brugklassers hebben wij ook een eigen fietsenstalling en een eigen deel van het schoolplein. Op die manier kun je op je gemak een beetje wennen aan zo'n grote school. De meeste leerlingen komen op de fiets.

Het Brughuis heeft tien lokalen voor theorielessen. Daarnaast zijn er ook nog praktijkruimten voor vakken als tekenen, verzorging, techniek en handvaardigheid. Voor het vak bewegingsonderwijs ga je naar een gymzaal of in de zomer naar het sportveld.

In het Brughuis is een eigen overblijfruimte, waar je wat kunt eten en drinken.