Open lessen

In de week van 9 januari hebben wij Open Lessen gegeven aan aan de leerlingen van groep 8. Wat was het fijn om bijna 1.100 leerlingen te laten zien hoe het er op het CLV aan toegaat. Hoe het is om elke les een andere docent voor je neus te hebben en hoe het eraan toegaat als er zoveel leerlingen door de gang lopen wanneer de bel gaat en je naar een volgend lokaal moet.