Code goed onderwijsbestuur VO

RSIN nummer: 2973534

Klachten
Als medewerkers van het CLV doen wij er alles aan om ons onderwijs en onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Wij kunnen daar alleen iets aan doen als u ons vertelt waarover u ontevreden bent. Wij hebben het liefst dat u daarvoor eerst contact opneemt met de medewerker die hierbij betrokken is. Meestal kan uw vraag dan beantwoord worden of het probleem verholpen. Bent u daarna nog steeds ontevreden, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. De directeur onderwijs van het CLV, de heer R. (Ronald) Doornekamp, vormt het klachtensecretariaat van het CLV.