Veiligheid en regels

Wij vinden de kwaliteit van het onderwijs van groot belang en werken er voortdurend aan. Dat doen we onder andere door regelmatig enquêtes onder ouders en leerlingen af te nemen.

Landelijk wordt de kwaliteit van het onderwijs in cijfers bijgehouden. Vergelijk in Scholen op de kaart onze onderwijsresultaten met die van andere scholen.

Veiligheid
Naast goede onderwijsresultaten willen we onze leerlingen ook veiligheid bieden. Op een drukbezochte school als het CLV spreekt het vanzelf dat er leefregels zijn. En naast deze leefregels hebben we ook een antipestbeleid en een protol voor hoe je we omgaan met sociale media.

Bezorg elkaar, de medewerkers van onze school en omwonenden geen overlast. Wees voorzichtig met het gebouw, de spullen die zich daarin bevinden en de omgeving.

CLV-pas
Alle leerlingen ontvangen, ieder jaar opnieuw, een CLV-schoolpas. Bij verlies van de schoolpas moet, tegen betaling (€15,-), een nieuwe pas worden aangevraagd bij de leerlingenadministratie. De leerlingen moeten de pas iedere schooldag bij zich hebben. De pas is bijvoorbeeld nodig voor de faciliteiten van de mediatheek, voor kluisjes en om de lift te gebruiken. Wij kunnen leerlingen vragen de pas te tonen als hier aanleiding voor is. Zo draagt de CLV-pas bij aan het gevoel van veiligheid op het terrein, in het schoolgebouw en bij buitenschoolse activiteiten.