Bestuur en intern toezicht

BESTUURDER

Dhr. drs. W. de Vos

Leden raad van toezicht

Dhr. J.H. Bouwmeester (voorzitter)
Dhr. A.H. van de Lagemaat
Mw. M. Kalkman
Dhr. Ing. C. Henzen
Dhr. G.J.Th. Nauta
Dhr. T. Schoeman
Mw. H. van Bellen

Toezichtskader raad van toezicht
Reglement raad van toezicht
Overzicht nevenfuncties leden
Rooster van aftreden