Talentklas Kunst en cultuur

Bruis je van de creativiteit? Dan kun je je uitleven in de talenklas kunst en cultuur. Je krijgt tijdens de talentklas kunst en cultuur les in een breed scala aan kunst- en cultuurvakken, naast de gebruikelijke vakken. Uiteindelijk komen alle vaardigheden samen in een afsluitende showcase. De praktijklessen bestaan uit dans, toneel, muziek en heel veel inspirerende workshops, zoals graffiti, bloggen, stage fight, freerunning en fotografie.

Het eerste jaar krijg je in de talentklas kunst en cultuur iedere week twee lesuren van kunstenaars, artiesten en leraren van binnen en buiten de school. In klas 2 en 3 komen de vakken CKV, Art & Design en muziek aan de orde en krijg je, net als in het eerste jaar, extra lessen van mensen die binnen en buiten de school een creatief beroep hebben.

Heb je na een paar jaar talentklas kunst en cultuur de smaak te pakken, dan kan je in de bovenbouw kiezen voor het vak Kunst en daar examen in doen. Met dat vak op je diploma laat je zien dat je op school je creatieve talenten hebt ontwikkeld. Daarnaast sluit de talentklas kunst en cultuur naadloos aan op de lessen CKV (culturele kunstzinnige vorming) die iedere leerling in de bovenbouw volgt.