Brugklas

Voor elk kind is de stap van basisschool naar voortgezet onderwijs groot. Wij streven ernaar hen zo snel mogelijk aan de overstap te laten wennen. De brugklasleerlingen hebben een eigen gebouw tot hun beschikking: het Brughuis. Vóór de zomervakantie ontvangen we hen op school voor een eerste kennismaking met hun toekomstige klasgenoten en hun mentor. In de eerste schoolweek is er een speciale introductieperiode. 

In de brugklas besteden we veel aandacht aan het opbouwen van goede relaties met docenten en medeleerlingen, het opdoen van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Daarnaast willen we onze leerlingen laten ervaren dat ze tot veel in staat zijn. Dat krijgt vorm in de vaklessen, maar zeker ook in de mentorlessen. In de mentorlessen werken we met halve klassen om leerlingen voldoende aandacht te kunnen geven. De lesstof die we gebruiken is zelfgeschreven en daardoor afgestemd op onze leerlingen.

Wij stimuleren onze leerlingen in mavo/havo en havo/atheneum te ontdekken welk niveau na klas 1 het beste bij hen past en dus het meest kansrijk is. De mentor speelt daarin een grote rol. Hij of zij kent de leerling immers het beste en heeft over de schoolresultaten contact met de leerling en de ouders. Afhankelijk van het type brugklas stromen de leerlingen door naar 2 mavo, 2 havo, 2 atheneum of 2 gymnasium. In klas 1 atheneum en gymnasium starten leerlingen waarvan duidelijk is dat zij meteen op het juiste niveau worden uitgedaagd. Neem voor meer informatie contact op met mevrouw Breemer (afdelingsleider brugklassen).

Gymnasium
Het CLV heeft sinds 1956 een gymnasiumopleiding. Het gymnasium legt niet alleen de nadruk op klassieke talen en de daarbij behorende cultuur (incl. excursies), maar kent met verrijkt Nederlands, Cambridge English en vakoverstijgende projecten, een verdieping in het onderwijsprogramma. Daarnaast is er veel aandacht voor het leerproces. In de gymnasium brugklas volg je Grieks en halverwege het eerste jaar wordt ook Latijn toegevoegd. 

Voor meer informatie over atheneum en gymnasium kan er contact worden opgenomen met mevrouw Germans.