Brugklas

In de brugklas besteden we veel aandacht aan het opbouwen van goede relaties met docenten en medeleerlingen, het opdoen van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van zelfvertrouwen. We bieden de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Daarnaast willen we onze leerlingen laten ervaren dat ze tot veel in staat zijn. Dat krijgt vorm in de vaklessen, maar zeker ook in de mentorlessen.

In de mentorlessen werken we met halve klassen om leerlingen voldoende aandacht te kunnen geven. De lesstof die we gebruiken is zelfgeschreven en daardoor afgestemd op onze leerlingen.

Op basis van de resultaten en het studieadvies van de basisschool komen leerlingen bij ons in een van onderstaande brugklassen terecht:

Afhankelijk van het type brugklas stromen de leerlingen door naar 2 mavo, 2 havo, 2 atheneum of 2 gymnasium.

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw Breemer (afdelingsleider brugklassen).