Rondleidingen

Vanaf oktober organiseren we iedere woensdag- en vrijdagmiddag weer rondleidingen voor leerlingen in groep 7 en 8 en hun ouder(s)/verzorger(s). Via deze pagina kun je je vanaf half september daarvoor aanmelden.

De rondleidingen worden verzorgd door ouderejaarsleerlingen die een inkijkje geven in een schooldag. Ze vertellen over het eerste jaar op het CLV, het brughuis en de talentklassen. Uiteraard proberen ze zo goed mogelijk al uw/jouw vragen te beantwoorden!

Voor meer informatie over het eerste jaar op het CLV kunt u contact opnemen met onze afdelingsleider van de brugklassen mevrouw S. (Simone) Breemer.