Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen op het CLV. Door goed zichtbaar te zijn binnen de school doen ze hun uiterste best om wensen, ideeën en verbeteringen in kaart te brengen en door te voeren. Zo blijft het CLV een leuke school voor iedereen.

De leerlingenraad heeft ook enkele afgevaardigden in de medezeggenschapsraad (MR). Hiermee probeert de leerlingenraad haar invloed te vergroten en een nog belangrijkere plaats in te nemen in het vertegenwoordigen de leerlingen.

Heb jij een idee, verbetering, probleem of vraag? Zoek dan contact met de leerlingenraad!

‘Want pas als we het weten, kunnen we er iets aan gaan doen!’