Decanaat

Tijdens hun schoolloopbaan krijgen alle leerlingen voortdurend te maken met keuzes: Welke profielkeuze (= vakkenpakket) maak ik? Welke studie ga ik doen en waar? En wordt het mbo, hbo of wo? Belangrijk bij het kiezen is: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat vind ik belangrijk? Waar voel ik mij als een vis in het water?

De mentor is als begeleider van de leerling voor al deze vragen het eerste aanspreekpunt. De loopbaanbegeleider is verantwoordelijk voor de loopbaanondersteuning en begeleiding (LOB) en ondersteunt de leerling in deze keuzeprocessen.

Contact met de decaan
Mevrouw L.J.G. (Lineke) Boot-Brussaard (loopbaanbegeleider) is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag beschikbaar voor informatie, gesprekken en adviezen.

Leerlingen uit havo en vwo kunnen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij hun loopbaanbegeleider mevrouw J. (Janny) van Meenen terecht. Je kunt ook binnenlopen bij een van de loopbaanbegeleiders voor zomaar een praatje over je plannen of een afspraak maken voor een gesprek. En je kunt er ook terecht met heel specifieke vragen over bijvoorbeeld studies, een tussenjaar, toelatingseisen of studiefinanciering. Ook ouders kunnen altijd contact opnemen met de loopbaanbegeleiders voor informatie of om een afspraak te maken.

Overgangsnormen
Het boekje Reglement Cijfers en Normen bevat de overgangsnormen per klas. 

Contactgegevens

mavo
mevrouw L.J.G. (Lineke) Boot-Brussaard
l.boot@clv.nl

havo en vwo
mevrouw J. (Janny) van Meenen
j.vanmeenen@clv.nl