Decanaat

Tijdens hun schoolloopbaan krijgen alle leerlingen voortdurend te maken met keuzes: Welke profielkeuze (= vakkenpakket) maak ik? Welke studie ga ik doen en waar? En natuurlijk wordt het mbo, hbo of wo? Belangrijk bij het kiezen is ook: wie ben ik, wat kan ik en wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn interesses? Waar voel ik mij ‘thuis’?

De mentor is als begeleider van de leerling voor al deze vragen het eerste aanspreekpunt. De decaan is verantwoordelijk voor de loopbaanondersteuning en begeleiding (LOB) en ondersteunt de leerling in deze keuzeprocessen.

Contact met de decaan
Mevrouw L. (Lineke) Boot (LOB-begeleider) is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag beschikbaar voor informatie, gesprekken en adviezen.

Leerlingen uit havo en vwo kunnen dagelijks bij hun decaan mevrouw J. (Janny) van Meenen terecht. Je kunt ook binnenlopen bij een van de decanen voor zomaar een praatje over je plannen of een afspraak maken voor een gesprek. En je kunt er ook terecht met heel specifieke vragen over bijvoorbeeld studies, een tussenjaar, toelatingseisen of studiefinanciering. Ook ouders kunnen altijd contact opnemen met de decanen voor informatie of om een afspraak te maken.

Overgangsnormen
Het boekje Reglement Cijfers en Normen bevat de overgangsnormen per klas. 

Contactgegevens
mavo
mevrouw L. (Lineke) Boot
l.boot@clv.nl

havo en vwo
mevrouw J. (Janny) van Meenen
j.vanmeenen@clv.nl