Havo/vwo

In de derde klas maakt elke leerling een profielkeuze. Zij doen dit onder begeleiding van de mentor en de decaan. Via de online methode 'Qompas-Profielkeuze' werken zij tijdens de mentoruren stapsgewijs toe naar een definitieve profielkeuze voor de bovenbouw.

Downloads:

havo

vwo

Handige informatie

Ontdek, vergelijk en kies je opleiding (profiel- en studiekeuze)
Objectieve informatie over alle erkende hbo- en wo-opleiding van Nederland

Aanmelden Hoger Onderwijs + Studielink VRAAGbaak

Dienst Uitvoering Onderwijs
Tegemoetkoming scholieren + Studiefinanciering en studentenreisproduct (aanvullende beurs)

Tussenjaar: alles over de mogelijkheden en risico’s