Havo/vwo

In de derde klas maakt elke leerling onder begeleiding van de mentor en decaan een profielkeuze. Om tot een goede keuze te komen, maken zij onder andere gebruik van de online methode 'Qompas-Profielkeuze'. Ook maken zij kennis met 'nieuwe'vakken en nemen zij in havo 3 deel aan de Jongeren Bedrijvendag. Zo werken zij stapsgewijs toe naar een definitieve profielkeuze voor de bovenbouw.

In de bovenbouw doorlopen de leerlingen een keuzeproces, waarmee zij tot een weloverwogen studiekeuze komen. Het is hierbij van belang dat een leerling elke stap in dit proces doorloopt en aan iedere activiteit deelneemt. Zo ervaren leerlingen vanuit verschillende invalshoeken hoe het is om een bepaalde studierichting te volgen en/of in een bepaald werkveld te werken. Mocht een leerling vastlopen in het keuzeproces, dan is het altijd mogelijk om, eventueel met ouder(s)/verzorger(s), een afspraak te maken met de decaan.

Downloads:

havo

vwo

Handige informatie

Ontdek, vergelijk en kies je opleiding (profiel- en studiekeuze)
Objectieve informatie over alle erkende hbo- en wo-opleiding van Nederland

Aanmelden Hoger Onderwijs + Studielink VRAAGbaak

Dienst Uitvoering Onderwijs
Tegemoetkoming scholieren + Studiefinanciering en studentenreisproduct (aanvullende beurs)

Tussenjaar: alles over de mogelijkheden en risico’s