Cijfers en normen

Voor de normen die gelden bij overgang en de bepaling van de eindcijfers per schooljaar kun je het cijfers- en normenboekje downloaden. In dit reglement vind je een overzichtstabel waarin per leerjaar en schooltype de normen (met aanvullende opmerkingen) staan.

Cijfers- en Normenboekje

Aanpassing toelatingseisen mavo 4 - havo 4