Cijfers en normen

Voor de normen die gelden bij overgang en de bepaling van de eindcijfers per schooljaar kun je het reglement Cijfers en normen downloaden. In dit reglement (toetsbeleid) vind je een overzichtstabel waarin per leerjaar en schooltype de normen (met aanvullende opmerkingen) staan.

Reglement Cijfers en normen