Anti-pestcoördinator

Word jij gepest? Dit kan je bang, verdrietig en onzeker maken. En dat willen we echt niet, want jij hoort erbij. Op het CLV hebben wij daarom een anti-pestcoördinator. Dit is mevrouw Elien van der Meer. Bij haar kan je altijd terecht als je gepest wordt. Aan de hand van het anti-pestprotocol zoeken jullie dan samen naar wat voor jou de beste oplossing is. Aarzel vooral niet om haar aan te spreken, te bellen, bij haar binnen te lopen of via mail contact met haar op te nemen. Ze staat altijd voor je klaar, want niemand wil dat jij nog langer gepest wordt!

Wij proberen op het CLV een veilig schoolklimaat te creëren, waarin er niet gepest wordt, iedereen zichzelf mag zijn en niemand buitengesloten wordt. Op de pagina Ondersteuning staan verschillende vormen van begeleiding die we bieden om het welbevinden van leerlingen te verhogen. Daarnaast ondersteunt het CLV InDifferent, waarmee we onder andere aan willen geven dat wij een inclusieve school zijn.

Toch kunnen we niet voorkomen dat er af en toe gepest wordt en dat een leerling zich daar niet prettig bij voelt. Wij vinden het belangrijk dat de gepeste leerling zo snel mogelijk gehoor vindt. Hij of zij kan, al of niet met of de ouder(s)/verzorger(s) erbij, uiteraard ook met de mentor in gesprek gaan of contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen. Dit geldt ook als je niet gepest wordt, maar ergens anders mee zit. Blijf er vooral niet te lang mee zitten, maar vertel het ons.