Vertrouwenspersoon

Voor klachten over grensoverschrijdend gedrag op school (agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en seksueel misbruik, extremisme en radicalisering) of over advies bij het melden hiervan heeft het CLV meerdere interne vertrouwenspersonen (voor leerlingen) en een onafhankelijke vertrouwenspersoon (voor medewerkers en ouders) aangesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer er op school of in schoolverband zaken zijn waarvan je denkt: daar moet zorg aan gegeven worden, dan stap je waarschijnlijk naar je mentor. Dat is een juiste stap.

Nu kan het zijn dat iemand juist graag met een onafhankelijk persoon wil spreken.
Waarover? Dan valt te denken aan grensoverschrijdend gedrag op school (agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en misbruik, extremisme en radicalisering). Dat zijn zorgelijke zaken en die moeten niet blijven liggen! Meestal wordt een probleem daar niet beter van.
Een vertrouwenspersoon luistert naar je en helpt mee hoe dit verder aan te pakken.
Onze vertrouwenspersonen zijn via een algemeen mailadres te benaderen via vertrouwenspersoon@clv.nl

Interne vertrouwenspersonen voor leerlingen:

Maar je kunt ze ook persoonlijk mailen:

Advies: bekijk deze video eens waarin de vertrouwenspersonen zich kort voorstellen. Goed dat je daarmee weet wat de vertrouwenspersonen doen op onze school!

Onafhankelijke vertrouwenspersoon voor medewerkers en ouders

De onafhankelijke vertrouwenspersoon Veerle Corsten - Bonnier is te benaderen via vp@clv.nl, zonder dienstverlening van het klachtensecretariaat van het CLV.

Vertrouwensinspecteur (Onderwijsinspectie)
Voor ernstige klachten over bovenstaande onderwerpen kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur zal adviseren en informeren. En kan zo nodig ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Tijdens kantooruren kunt u hen bereiken op 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).