Vertrouwenspersoon

Voor klachten over grensoverschrijdend gedrag op school (agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en seksueel misbruik, extremisme en radicalisering) of over advies bij het melden hiervan heeft het CLV meerdere interne vertrouwenspersonen (voor leerlingen) en een onafhankelijke vertrouwenspersoon (voor medewerkers en ouders) aangesteld.

De interne vertrouwenspersonen zijn te benaderen via het gezamenlijke e-mailadres vertrouwenspersoon@clv.nl of via het persoonlijke e-mailadres:

De onafhankelijke vertrouwenspersoon Veerle Corsten - Bonnier is te benaderen via vp@clv.nl, zonder dienstverlening van het klachtensecretariaat van het CLV.

Vertrouwensinspecteur (Onderwijsinspectie)
Voor ernstige klachten over bovenstaande onderwerpen kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur zal adviseren en informeren. En kan zo nodig ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Tijdens kantooruren kunt u hen bereiken op 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).