Vertrouwenspersoon

Bij klachten over machtsmisbruik op school (agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en seksueel misbruik, extremisme en radicalisering) of over advies bij het melden hiervan kunnen ouders en/of leerlingen zowel naar een interne als een onafhankelijke vertrouwenspersoon gaan. Interne vertrouwenspersonen zijn te benaderen via vertrouwenspersoon@clv.nl, de onafhankelijke vertrouwenspersoon is te benaderen via vp@clv.nl, zonder dienstverlening van het klachtensecretariaat van het CLV:

Interne vertrouwenspersonen voor leerlingen

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Voor medewerkers en ouders: Veerle Corsten - Bonnier.

Vertrouwensinspecteur (Onderwijsinspectie)
Voor ernstige klachten over bovenstaande onderwerpen kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur zal adviseren en informeren. En kan zo nodig ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Tijdens kantooruren kunt u hen bereiken op 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).