Vertrouwenspersoon

Voor klachten over ernstig ongewenst gedrag op school of voor advies bij het melden hiervan heeft het CLV meerdere interne vertrouwenspersonen (voor leerlingen) en een onafhankelijke vertrouwenspersoon (voor ouders) aangesteld.

Interne vertrouwenspersonen voor leerlingen
Wanneer er op school of in schoolverband zaken zijn waarvan je denkt: daar moet zorg aan gegeven worden, dan stap je waarschijnlijk naar je mentor. Dat is een juiste stap. Nu kan het zijn dat iemand juist graag met een onafhankelijk persoon wil spreken. Denk aan zaken als aan grensoverschrijdend gedrag op school (agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en misbruik, extremisme en radicalisering). Om dit soort zorgelijk zaken te bespreken of advies in te winnen, kun je een afspraak maken met onze een van onze vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon luistert naar je en helpt mee hoe dit verder aan te pakken. Onze vertrouwenspersonen zijn via een algemeen e-mailadres te benaderen: vertrouwenspersoon@clv.nl.

Maar je kunt ze ook persoonlijk mailen:

Advies: bekijk deze video eens waarin de vertrouwenspersonen zich kort voorstellen. Dan weet je wat de vertrouwenspersonen doen op onze school!

Onafhankelijke vertrouwenspersoon voor medewerkers en ouders
Voor ouder(s)/verzorger(s) is het ook mogelijk om contact op te nemen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Anders dan leerlingen kunnen zijn contact opnemen met Veerle Corsten - Bonnier via vp@clv.nl, zonder dienstverlening van het klachtensecretariaat van het CLV.

Vertrouwensinspecteur (Onderwijsinspectie)
Voor ernstige klachten over bovenstaande onderwerpen kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur zal adviseren en informeren. En kan zo nodig ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Tijdens kantooruren kunt u hen bereiken op 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).