InDifferent

Op het CLV is InDifferent een groep leerlingen en medewerkers die opkomt voor diversiteit en inclusie op school en tegen discriminatie op school is. InDifferent verwelkomt iedereen die het hiermee eens is en vindt dat de school een prettige en veilige plek moet zijn voor iedereen.

We proberen een omgeving te creëren waar iedereen welkom is.

Daarnaast organiseren we activiteiten en acties om belangrijke thema’s bespreekbaar te maken en het bewustzijn hiervan te vergoten. Binnen school maken we deze thema’s gedurende het schooljaar op verschillende manieren zichtbaar door middel van posters, lesmateriaal en creaties van leerlingen binnen een bepaald thema.

Dit zijn de Indifferent thema's:

Meet-ups

We organiseren voor leerlingen dit jaar zeven Meet-ups. Meet-ups zijn gezellige en vertrouwde bijeenkomsten met vaste docenten, waar bijvoorbeeld een film gekeken wordt, een thema voorbereid wordt of waar gewoon gezellig gepraat wordt over wat jou bezighoudt en waar diversiteit bespreekbaar wordt. Soms komt er ook een gastspreker. Kijk in de kalender op de CLV-website welke Meet-ups er al gepland staan en voel je vrij om een keer aan te sluiten.

Hoe is InDifferent begonnen?

In 2017 is op het Dorenweerd College in Arnhem op initiatief van leerlingen en onder leiding van tekendocent Elmar Noteboom, een community ontstaan die zich InDifferent heeft genoemd. Zij vonden dat de school niet inclusief genoeg was, dat leerlingen buitengesloten werden omdat ze ‘anders’ waren dan de norm. Ze besloten hier iets aan te doen en organiseerden acties en activiteiten om belangrijke thema’s bespreekbaar te maken en het bewustzijn op school te vergroten. Dit sloeg aan. Binnen een jaar bestond de community uit meer dan honderd leerlingen en was InDifferent uitgegroeid tot een integraal onderdeel van de school. InDifferent startte vervolgens ook op andere scholen en werd een stichting.

Jongeren zijn de voornaamste doelgroep van de stichting InDifferent. In deze leeftijdsfase ontdek je wie je bent, wie je leuk vindt, wat je belangrijk vindt in het leven en vorm je je identiteit. Daarnaast zien we in de huidige tijd vormen van uitsluiting, bijvoorbeeld racisme tijdens een sollicitatieprocedure of bij een hypotheekaanvraag. Daardoor heerst er een zware druk om 'normaal’ te zijn. Hoe ga je daarmee om en wat als je afwijkt van de norm?

Voel je welkom bij CLV InDifferent, spreek ons aan of kom eens een keer kennismaken tijdens een Meet-up. Je kunt ons ook altijd een mailtje sturen.

De contactpersonen zijn Willem van Stempvoort (w.vanstempvoort@clv.nl) en namens de schoolleiding: Marcel Toebosch