Ondersteuning

Er zijn talloze zaken die goede prestaties van de leerlingen in de weg kunnen staan, zoals faalangst, medische klachten of een leerprobleem. Het CLV biedt verschillende vormen van begeleiding aan om de prestaties van de leerlingen te verbeteren.

Als het niet goed gaat, is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met de mentor. Met hem of haar kunnen de problemen worden besproken, door zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s). Alle vormen van hulp staan op de kaart ‘onze zorg en begeleiding’, te vinden op de CLV-website.

Aanmelding
Voor al deze vormen van begeleiding nemen leerling of ouder(s)/verzorger(s) contact op met de mentor die in overleg met de afdelingsleider zorgt voor een aanmelding bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator gaat vervolgens op zoek naar passende ondersteuning.

Vragen?
Voor vragen over zorgzaken kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de zorgcoördinator mevrouw G. Budding.
Heeft u vragen over dyslexie, dan kunt u terecht bij mevrouw I. Drost- Hogenkamp.
Voor vragen over de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen kunt u terecht bij mevrouw H. Romkes-Albert.
Voor gezondheidsproblemen is onze schoolverpleegkundige mevrouw W. Schreuder, werkzaam op maandag en donderdag, het juiste aanspreekpunt.

Downloads