Ondersteuning

Er zijn talloze zaken die goede prestaties van de leerlingen in de weg kunnen staan, zoals faalangst of problematische gezinsomstandigheden. Het CLV biedt verschillende vormen van begeleiding aan om de prestaties van de leerlingen te verbeteren.

Als het een beetje tegenzit, is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met de vakleerkracht of mentor. Een oplossing is vaak dichterbij dan gedacht. Heeft de leerling alles geprobeerd en blijven de problemen bestaan, dan zoeken wij samen met de leerling en ouders naar een oplossing. Alle soorten hulp die we aanbieden, hebben we overzichtelijk in een 'zorgkaart' samengevat. De leerling kan hierover overleggen met zijn of haar mentor.

Aanmelding
Voor alle vormen van begeleiding of hulp nemen leerling of ouder/verzorger contact op met de mentor die in overleg met de afdelingsleider zorgt voor aanmelding bij de zorgcoördinator.

Vragen?
Voor vragen over zorgzaken kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de zorgcoördinator mevrouw G. Budding. Voor gezondheidsproblemen is onze schoolverpleegkundige mevrouw W. Schreuder, werkzaam op dinsdag en donderdag, het juiste aanspreekpunt. Heeft u vragen over dyslexie, dan kunt u terecht bij mevrouw I. Drost- Hogenkamp.

Voor vragen over de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen kunt u terecht bij mevrouw M. Romkes-Albert.

Downloads