Inschrijven

Leerlingen uit groep 8 kunnen zich vanaf 6 februari tot en met 26 februari 2023 via deze link inschrijven voor het CLV. Basisscholen blijven nog wel betrokken bij de inschrijving. De leerkracht van groep 8 ontvangt een e-mail zodra een leerling is aangemeld op een middelbare school. In deze e-mail staat ook voor welk niveau de leerling is aangemeld.

Let op 1: Omdat we weten dat de overstap naar een nieuwe school best spannend is, kun je tijdens de aanmelding aangeven bij welke 3 vrienden/ vriendinnen je in de klas wilt komen. Wij doen ons best om jullie bij elkaar te plaatsen. 

Let op 2: Wil je in aanmerking komen voor Sporthighschool? Meld je dan via sporthighschool@clv.nl aan voor de selectietraining en/of het kennismakingsgesprek.

 

Informatie voor de basisscholen

Onderstaande formulieren kunnen worden gebruikt door docenten van de basisscholen.

Totaallijst augustus 2023
Leerkrachten van groep 8 kunnen de Totaallijst invullen en sturen naar onze leerlingenadministratie.

Onderwijskundig rapport 2022-2023

Plaatsingswijzer 2023-2024