Wijzigen NAW-gegevens

Om ouders altijd van informatie te kunnen voorzien, is het voor ons belangrijk om over de juiste (e-mail)adresgegevens te beschikken.

De leerlingenadministratie beheert het centrale (e-mail)adressenbestand van de school. Voor het wijzigen van uw (e-mail)adres en/of veranderde gezinssituatie kunt u contact met hen opnemen: leerlingenadministratie@clv.nl