Gebedsgroep

Het CLV heeft een gebedsgroep waar ouders en medewerkers aan kunnen deelnemen. In deze gebedsgroep bidden en danken we voor de leerlingen, de school, de directie, de medewerkers en alles wat met school samenhangt.

We komen elke eerste dinsdagavond van de maand om 19:15 uur bijeen in het Brughuis, lokaal 1B. U bent als ouder van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij onze gebedsgroep. Als u niet aanwezig kunt zijn bij de gebedsgroep dan heeft u ook de mogelijkheid om uw dank-  en gebedspunten aan ons door te geven via ohmygod@clv.nl.

Ook voor andere vragen kunt u ons benaderen via bovenstaand e-mailadres.