Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u, via de mentor, een uitnodiging voor een informatieavond over het betreffende schooljaar. Deze avond is bedoeld om ouders te informeren, maar uiteraard ook om kennis te maken en informatie uit te wisselen.

De ouderavonden starten om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. De ouderavond duurt circa een uur. U ontvangt hier een uitnodiging voor. In de jaaragenda kunt u de data terugvinden.

Naast ouderavonden organiseren we ook mentoravonden. Als school willen we graag dat de ouders betrokken zijn en blijven bij hun kind(eren). U kunt als ouder altijd een gesprek (op afspraak) aanvragen.

Contactmomenten docenten
Wanneer u een vakdocent wilt spreken, kunt u altijd per e-mail contact opnemen met de docent. Hij/ zij belt u terug en zal eventueel een afspraak met u inplannen. Het e-mailadres van de betreffende vakdocent kunt u bij de mentor, afdelingsleider of receptioniste opvragen.