Ouderraad

Het CLV heeft een ouderraad. Met deze raad willen we de band met de ouders versterken. De ouderraad overlegt geregeld met vertegenwoordigers van de directie en belegt regelmatig een ouderavond. Een deel van de ouderraad is ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. De werkzaamheden van de ouderraad leveren een bijdrage aan het optimaal functioneren van de school.

De ouderraad heeft een aantal speerpunten opgesteld om te bespreken en tijdens het schooljaar te monitoren. Die speerpunten zijn:
 

De ouderraad bestaat op dit moment en ook komend schooljaar (2022-2023) uit twaalf ouders, waarvan er vijf vertegenwoordigd zijn in de medezeggenschapsraad. De samenstelling van de ouderraad wordt regelmatig ververst.

Kees van Hardeveld (voorzitter)
Monica Javois
Marjan van de Weerd
Linda van Hoeflaken
Kees van Hardeveld
Ana Hulsebosch
Beatrice van Veldhoven
Dorothea van der Poel-Zuidema
Martin van Rikxoort
Andries Westendorp
Jan-Willem van de Pest
Sabrien van Dijk