Ouderraad

Het CLV heeft een ouderraad. Met deze raad willen we de band met de ouders versterken. De ouderraad overlegt geregeld met vertegenwoordigers van de directie en belegt regelmatig een ouderavond. Een deel van de ouderraad is ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. De werkzaamheden van de ouderraad leveren een bijdrage aan het optimaal functioneren van de school.

De ouderraad heeft een aantal speerpunten opgesteld om te bespreken het komende jaar. Die speerpunten zijn:

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit tien ouders en wordt vrijwel elk jaar ververst.

Fred de Jong (voorzitter)
Monica Javois
Marjan van de Weerd
Linda van Hoeflaken
Kees van Hardeveld
René Overeem
Edin Causevic
Marcel van Kooten
Jan-Willem van de Pest
Sabrien van Dijk