School en financiën

"Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?" (Lucas 14:28)


Enkele jaren geleden is de wet op de vrijwillige ouderbijdrage gewijzigd. Leerlingen moeten volgens deze wet aan alle activiteiten die de school organiseert mee kunnen doen. Ook leerlingen met ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Vanzelfsprekend ondersteunt het CLV dit standpunt, omdat iedere leerling recht op goed en aantrekkelijk onderwijs heeft. Zie hiervoor ook de informatie op onze website.

Wel is het zo dat scholen in Nederland voor bepaalde activiteiten geen bekostiging ontvangen. De reis naar Rome of Parijs bijvoorbeeld, de excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam, de deelname aan sporttoernooien als Olympic Moves en ga zo maar door.

Binnen het CLV merken we dat zowel het betalingspercentage van meerdaagse reizen/excursies, als het betalingspercentage van de ouderbijdrage afneemt. Wij hanteren een minimumbetalingspercentage van 90% om een activiteit door te laten gaan, waarbij het resterende risico voor het CLV is. Aangezien het betalingspercentage voor de algemene ouderbijdrage zich voor het huidige schooljaar tussen de 60 – 70% bevindt, betekent dit dat het CLV de keuze zal maken bepaalde activiteiten niet meer aan te bieden. Wij streven er natuurlijk wel naar activiteiten die van belang voor het onderwijs zijn ‘in de lucht’ te houden. Bij betalingsproblematiek zal er altijd een oplossing gevonden worden om toch tot deelname aan een activiteit te komen.

Het CLV is echter wel afhankelijk van uw bijdrage om een reis of activiteit door te laten gaan. Graag vragen wij om uw begrip voor het behoud van een aantrekkelijk onderwijsaanbod op het CLV.

Vakkenaanbod

Het vakkenaanbod op het CLV is in verhouding met scholen in de regio erg groot. Om ons onderwijs betaalbaar te houden wordt vanaf komend schooljaar een minimumaantal leerlingen van zestien in de bovenbouw gehanteerd om een vak aan te kunnen bieden. Het aanbieden van een vak met twee leerlingen (concreet voorbeeld uit het huidige jaar) is helaas niet betaalbaar.

Zijn dit nieuwe veranderingen? Op scholen in de regio worden identieke of vergelijkbare aantallen gehanteerd om een vak aan te kunnen bieden. Daarnaast zijn zowel het minimumaantal leerlingen in een bovenbouwvak als het minimumbetalingspercentage voor een activiteit/reis in het verleden al praktijk op het CLV geweest. Eigenlijk is dit bericht dus niets nieuws; met het geld dat binnenkomt zullen de uitgaven betaald moeten worden.

Wellicht tevens een belangrijk ‘weetje’ voor de nieuwe generatie in de schoolbanken!

Ben van den Anker
rector-bestuurder

Terug naar overzicht