Leerlingen geslaagd voor DELF!

Chapeau voor Mette, Marleen, Diederik, Taha, Anne, Marit, Amber, Lara en Anora!


In juni hebben zij het DELF examen Franse taalvaardigheden gedaan. Tijdens de zomervakantie hoorden ze dat ze geslaagd waren. Wat een mooie prestatie! Félicitations! Na de herfstvakantie arriveerden met de post uit Parijs ook de diploma’s. 

Vorig schooljaar volgden zij het voorbereidingstraject op het CLV om dit internationaal erkende diploma te behalen. Het CLV biedt deze mogelijkheid inmiddels voor het vijfde jaar. In de derde klas voor niveau A2 of in de vierde of vijfde klas voor niveau B1 en in de zesde klas niveau B2. Zo deden ook B2 kandidaten van het CLV in maart het DELF examen. Zij ontvingen begin juli hun diploma. 

Niveau B1 betekent dat de resultaten mogen tellen voor vier schoolexamens vaardigheden Frans èn dat je bovendien daarmee alvast voldoet aan de voorwaarde van een aantal  internationale Masteropleidingen in Nederland. Deze opleidingen vragen een aantoonbaar ERK B1 beheersingsniveau van een tweede moderne vreemde taal, naast het Engels. 

Niveau B2 betekent vrijstelling voor verplichte taaltoetsen Frans bij een studie of minor aan een Franstalige universiteit.

Ook dit schooljaar is weer een groep enthousiaste leerlingen het voorbereidingstraject gestart. Bon courage, bonne chance et avant tout beaucoup de plaisir !

Wil je meer weten over het DELFscolaire onderwijs op het CLV? Kijk dan op onze website of neem contact op met: 

- Mevr. Goldman (DELFscolaire A2 in 3 vwo) 

- Mevr. Sieben (DELFscolaire B1 en B2 in 4 of 5 en 6 vwo)