Missie en visie

Missie

Het CLV is een levendige school voor christelijk voortgezet onderwijs. Een school met verhalen; verhalen van leerlingen en medewerkers die elkaar inspireren om een ‘leven lang te leren’. We laten onze leerlingen zien dat geloven betekenis heeft en geeft door aandacht te geven aan onderwerpen als vergeving, rechtvaardigheid en naastenliefde. Zo bereiden we leerlingen voor op een leven in gezondheid, vrede en duurzaamheid met de zorg en veiligheid die we als school kunnen bieden.

Visie

Alle leerlingen, ieder met eigen talenten, mogelijkheden en achtergronden, worden opgeleid voor een diploma met een verscheidenheid aan leeractiviteiten. Ze krijgen de ruimte om zich bewust te worden van eigen kracht en persoonlijkheid. Zo zullen ze uitgroeien tot respectvolle mensen met een toegevoegde waarde voor vervolgonderwijs en samenleving.