Missie en visie

We staan voor

Het Christelijk Lyceum Veenendaal bereidt leerlingen voor op hun leven als betekenisvol lid van de samenleving. We begeleiden onze leerlingen vanuit een christelijke levensvisie bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Dit doen we door Samen Leren Ontdekken.

We gaan voor

Samen
Medewerkers en leerlingen van het CLV vormen samen, een open en warme leergemeenschap die midden in de samenleving staat. Leerlingen leren zowel binnen als buiten onze school over de bepalende tradities en waarden in de samenleving. Daarom zoekt het CLV actief de verbinding met de maatschappij en we dagen onze leerlingen uit om deze maatschappij mede vorm te geven. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren respectvol om te gaan met onderlinge verschillen en ruimte te bieden aan anderen. Alleen zo kunnen zij als verantwoordelijk burger functioneren in een snel veranderende wereld.

Leren
In onze school gaan medewerkers, ouders en leerlingen gezamenlijk
op zoek naar wat leerlingen motiveert en wat zij nodig hebben.
Samen kijken we hoe de leerling zich kennis, vaardigheden en
competenties het beste eigen kan maken. Door vakken met elkaar te
verbinden, digitale ondersteuning en vaardigheden te gebruiken en
door leerlingen persoonlijk te begeleiden, ondersteunen we onze
leerlingen om hun leerproces zo goed mogelijk vorm te geven. Binnen
dit gezamenlijke leerproces bieden wij als CLV aan leerlingen en
personeel de ruimte om individuele en op maat gemaakte trajecten
te volgen. Leerlingen worden niet alleen voorbereid op het
vervolgonderwijs, maar leren ook hoe ze een bijdrage kunnen leveren
aan de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Om dit
leerproces zo goed mogelijk vorm te geven, is het vanzelfsprekend dat
medewerkers in beweging blijven en zich blijven ontwikkelen.

Ontdekken
We helpen leerlingen bij de vorming van hun eigen identiteit.
We scheppen op school een veilig leerklimaat waarin leerlingen in dialoog
met anderen de ruimte krijgen om te ontdekken wie ze zijn en wie ze willen zijn.
Wij vinden het belangrijk dat vanuit deze veiligheid en acceptatie de leerling een
identiteit kan ontdekken en beamen en de nieuwsgierigheid kan richten op wat
waar is, wat goed is en wat mooi is. “Want een mens is bedoeld om wel bij zichzelf
te beginnen, maar niet bij zichzelf te eindigen, wel van zichzelf uit te gaan maar
niet naar zichzelf toe te streven” (Martin Buber).