Identiteit

Onze scholengemeenschap heeft een open christelijke identiteit. De Bijbel is onze inspiratiebron, waarin de stem van God klinkt, als de goede boodschap van Jezus Christus. Vanuit deze basis verwelkomen wij alle leerlingen, ongeacht hun levensovertuiging. Wij kiezen bewust voor deze weg, omdat onze samenleving ook uit verschillende culturele en levensbeschouwelijke stromingen bestaat.

Elke dag is er een dagopening, alle klassen krijgen het vak godsdienst en er zijn meerdere bezinningsmomenten in het jaar, waaraan iedereen meedoet. Wij vragen respect voor onze uitgangspunten en de consequenties daarvan in de vakken, de bezinningsmomenten en de omgang met elkaar.

Leerlingen krijgen de ruimte zich te ontwikkelen in een veilige omgeving waarin de betrokkenheid met elkaar groot is. We willen bij de (digitale) tijd blijven en ons blijvend ontwikkelen in digitale ondersteuning. Samen met onze leerlingen gaan we op zoek naar wat bij hen past en stimuleren we hen om zich te ontplooien en hun talent en creativiteit te ontwikkelen.