Het avontuur van De Nieuwe Leerweg is begonnen!

De kop is eraf....


Het avontuur van De Nieuwe Leerweg is begonnen!

Het is woensdag vijf over half twaalf, de bel gaat, tevens ook de laatste van vandaag, want alle leerlingen van mavo 2 pakken hun fiets om het bedrijfsleven in te stappen. 
Aangekomen bij het bedrijf is er een warm en hartelijk welkom. In twee groepen van ongeveer acht leerlingen doorlopen de leerlingen twee rondes.

Tijdens de ene ronde zijn de leerlingen in gesprek met hun mentor, behandelen ze praktische zaken, leren ze elkaar (beter) kennen en evalueren ze wat ze bij het bedrijf horen en zien. Tijdens de andere ronde worden krijgend de leerlingen. Bij het ene bedrijf is dit een rondleiding langs machines, bij een ander bedrijf leren de leerlingen het bedrijf kennen doormiddel van een puzzel-speurtocht en bij weer een ander bedrijf bedenken ze een leuke activiteit voor jongeren.

Dit is een korte eerste impressie van de belevenissen van leerlingen en collega’s tijdens de eerste Nieuwe Leerweg middag. Al met al hebben we een mooie eerste stap gezet in dat wat wij vinden dat past bij deze nieuwe leerweg; buiten school, eigen interesses, levensecht en toekomstgericht. 

Terug naar overzicht