Anders Organiseren – veranderingen voor toekomstbestendig onderwijs

Samen Leren Ontdekken


Op basis van onze nieuwe missie en visie Samen Leren Ontdekken zijn we op elk niveau (mavo, havo, atheneum en gymnasium) bezig veranderingen door te voeren om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Voor de mavo wordt vanaf schooljaar 2024/2025 een Nieuwe Leerweg ingevoerd. Op de havo werken leerlingen 1 dag in de week aan projecten bij Expeditie CLV. Binnen het gymnasium worden mooie resultaten geboekt met het Vernieuwde gymnasium en in het vwo wordt gewerkt met een Gammablok. Voor alle niveaus geldt dat de nieuwe Sportcampus op den duur een andere manier van sporten mogelijk gaat maken.

Voor de Nieuwe Leerweg en het Vernieuwde gymnasium zijn de onderwijsvernieuwingen zo concreet geworden dat we deze graag met u delen.

Projectweek mavo 3 Nieuwe Leerweg
Van 4-8 april zijn de leerlingen uit mavo 3 bezig geweest met een projectweek Nieuwe Leerweg. Deze projectweek stond niet op zich, maar is alvast een voorproefje op een nieuw examenvak dat leerlingen op de mavo (GL/TL) vanaf schooljaar 2024/2025 gaan volgen. Het doel van deze nieuwe leerweg is om leerlingen optimaal voor te bereiden op een vervolgopleiding in het MBO of de havo en bevat daarom ook een praktijkgerichte component.

Leerlingen kregen vanuit bedrijven of instellingen een levensechte opdracht in de vorm van een onderzoek, probleemstelling of vraag. Leerlingen zijn in de week op bezoek geweest bij de opdrachtgever en hebben in groepjes gewerkt aan de opdrachten. Het samenwerken tussen de leerlingen stond centraal om tot een bruikbaar product te komen. Uiteindelijk is de opdracht ook gepresenteerd bij de opdrachtgever met verrassende resultaten. 

Het Vernieuwde gymnasium – projectweek klassen 1,2 en 3
Een van de doelen binnen het gymnasiumonderwijs is om instructiemomenten af te wisselen met zelfstandig werken en het samenwerken in projecten. Wij denken dat gymnasiumleerlingen met deze manier van werken meer intrinsiek worden gemotiveerd.

Tijdens de projectweek ‘duurzaamheid’ hebben we leerlingen uit de klassen 1, 2 en 3 in kleine groepjes ingedeeld om een week lang te werken aan een gezamenlijk project. Leerlingen hebben zelf een doel naar interesse gekozen en met elkaar afspraken gemaakt hoe ze met dit doel aan de slag wilden gaan. Er kon gekozen worden uit het starten van een duurzame onderneming, een kunstwerp maken in het thema duurzaamheid, een wedstrijd of klimaattop organiseren, een spel ontwerpen of onderzoek doen.

 

 

Terug naar overzicht