Boeken inleveren en gezamenlijke jaarsluiting

Donderdag 7 juli kunnen de schoolboeken weer worden ingeleverd op school.


Iddink heeft hier een rooster voor opgesteld. In het overzicht op de website kun je zien hoe laat je je boeken kunt inleveren in de lokalen C001/C002. Direct na het inleveren van de boeken vindt per leerlaag de jaarafsluiting plaats. Ook deze tijdstippen en locaties zijn terug te vinden in het overzicht.

Terug naar overzicht