Aanvraag verzuim lessen

In geval van een aanvraag om verzuim van een les of lessen, vult de ouder/verzorger het verzuimaanvraagformulier in. Dit formulier dient de leerling voorafgaande aan het verzuim, mét handtekening van een ouder/verzorger bij het Meldpunt in te leveren. Een aanvraag voor meerdaags verzuim gaat via de afdelingsleider. Het is voor leerlingen ouder dan 18 niet toegestaan zichzelf af te melden.

Enkele redenen voor geoorloofd verzuim:

Bij vermoeden van luxeverzuim maakt school een melding bij Leerplicht. Bij meervoudig ongeoorloofd verzuim neemt de mentor contact op met ouder/verzorger en volgen er strafmaatregelen.

Ga terug