Afwezigheid buiten vakanties

Voor afwezigheid buiten de vakanties dient toestemming gevraagd te worden bij de afdelingsleider.

Het aanvraagformulier vindt u op onze website. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

De volgende situaties zijn geen reden voor verlof:

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de afdelingsleider te worden ingediend. Bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren.