Absentie

Leerlingen zijn verplicht alle lessen bij te wonen. Bij gedeeltelijke lesuitval worden zij wel bij de overige lessen verwacht.

Bij afwezigheid van hun kind dienen ouders de school telefonisch (0318 – 500 621) of schriftelijk op de hoogte te stellen van de reden. Bij plotselinge ziekte onder schooltijd moet de leerling zich afmelden bij de afdelingsassistent van het Meldpunt. Als vooraf bekend is dat een leerling korte tijd afwezig zal zijn, bijvoorbeeld vanwege doktersbezoek, moet een verzoek worden ingediend bij het Meldpunt. Meer informatie over ziekmelden en absentie vindt u hier.