Extra schoolvak

Leerlingen kunnen in de bovenbouw havo en vwo een extra schoolvak in het vrije deel kiezen. Hiervoor bestaat een aparte regeling.

Neem hiervoor contact op met mevrouw J. van Meenen (decaan havo/vwo)