Zelftests Covid op het CLV

Vanaf week 16 worden op alle scholen voor voortgezet onderwijs zelftests bezorgd.


Het toepassen van zelftests is een manier om besmettingen snel op te sporen en onzekerheid weg te nemen over besmettingsgevaar en dat gunnen we al onze medewerkers en leerlingen. Daarom heeft de directie besloten, met instemming van de medezeggenschapsraad de zelftests te gaan inzetten.

Hoewel nog niet alles bekend is, schetsen we hieronder wat we weten en van plan zijn.

Voor leerlingen gaat het om Risicogericht testen: als in een klas of groep een besmetting bekend geworden is, kunnen alle ‘overige contacten’ een zelftest afnemen. Bij een positieve uitslag moet de leerling naar huis en een GGD-test aanvragen. Bij een negatieve uitslag is er niets aan de hand. Behalve dat de zelftest na twee dagen herhaald moet worden.

Voor ‘nauwe contacten’ geldt: blijf thuis en maak een testafspraak bij de GGD (een nauw contact is iemand die gedurende 15 minuten, aaneengesloten of opgeteld, binnen 1,5 meter van een besmette persoon is geweest).

Vrijwilligheid
Het meedoen aan het zelftesten altijd vrijwillig. Voordat we zelftests gaan uitreiken, vragen we ouder(s) of verzorger(s) om via Magister toestemming te verlenen voor kinderen onder 16 jaar. Geen toestemming is geen test.

Wie 16 jaar of ouder is, geeft automatisch toestemming als hij of zij het testpakketje accepteert.

Er zit een lastige kant aan, want er wordt zichtbaar wie wel deelneemt en wie niet. We zijn echter van mening dat groepsprocessen en groepsdruk aan de orde van de dag zijn, dat leerlingen zich daartoe moeten kunnen verhouden en dat wij de pedagogische taak hebben om daar aandacht aan te besteden. Dat doen we ook bij de voorlichting.

Voorlichting

Organisatie
De tests worden onder begeleiding en met strikte hygiënemaatregelen afgenomen. Wassen van de handen van tevoren, tafeltje en telefoon (vanwege de wachttijd van 15 minuten) reinigen na afloop, opnieuw handen wassen. De uitslag is binnen een kwartier na de afname bekend.

We mogen de tests uitdrukkelijk niet meegeven naar huis. Testen moet onder begeleiding op school gebeuren.

We registreren niets en leerlingen zijn ook niet verplicht de uitslag bekend te maken. Ze kunnen in principe elkaars uitslag niet zien.

Het afval wordt onder toezicht ingezameld.

Effect
We hopen en verwachten dat deze actie zal helpen om met zo weinig mogelijk besmettingen de zomervakantie te halen.

Omdat we leerlingen en medewerkers gedegen willen voorbereiden gaan we de zelftests inzetten na de meivakantie.

Terug naar overzicht